Raadplegingen

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Het maken van een afspraak kan via deze website door te klikken op  'afspraak maken' of telefonisch, bij voorkeur tussen 8u een 11u30, op het nummer 09 371 66 86

Spoedgevallen kunnen steeds tussendoor opgevangen worden na telefonisch overleg

Indien u voor meer dan 1 persoon komt, gelieve dan ook verschillende afspraken te boeken

Gelieve het volgende mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Voor kinderen onder de 12 jaar: kidsID of ISI+kaart
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Indien van toepassing: in te vullen documenten (document 'vertrouwelijk', verzekeringsdocument, pre-operatief document,...)
 • Indien u chronisch behandeld wordt, gelieve dan vooraf na te kijken voor welke medicatie u een voorschrift nodig heeftHuisbezoeken

Huisbezoeken worden bij voorkeur aangevraagd voor 10u op 09 371 66 86

Huisbezoeken zijn bestemd voor mensen die niet mobiel of ernstig ziek zijn. Indien enigszins mogelijk vragen wij u om steeds zelf naar de praktijkruimte te komen. Wij beschikken hier over betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Huisbezoeken worden afgelegd door de arts die beschikbaar is. Het tijdstip van het huisbezoek kan niet meegedeeld worden.

Attesten

Hoe krijg ik een voorschrift/attest?

 • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.
 • We begrijpen dat u soms onverwachts een voorschrift tekort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.
 • Jouw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Hoe laat ik een document invullen?

 • Formulieren om in te vullen vereisen dikwijls dat u op consultatie komt.
 • Voor een vlotte verwerking vult u reeds zoveel mogelijk gegevens in, zeker uw naam en de u bekende datums (bv begin van werkonbekwaamheid, datum van een ongeval,...).

GMD

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw relevante medische gegevens (zoals voorgeschiedenis, medicatie, vaccins, heelkundige ingrepen,...)

Met een GMD laat u weten aan uw mutualiteit wie uw vaste huisarts/praktijk is. Zo geniet u van een vermindering op het remgeld voor een raadpleging in onze praktijk.

Het is van geen belang wie van de artsen uw GMD registreert, de voorwaarden gelden bij allebei en betekenen geenszins dat u steeds bij dezelfde arts dient te consulteren.

Het GMD wordt jaarlijks verlengd.

COZO

Wat is CoZo? 

CoZo staat voor Collaboratief Zorgplatform. Als u uw toestemming gaf om uw medische gegevens te delen, geeft dit platform u rechtstreeks toegang tot uw medisch dossier, zodat u het ook thuis kunt raadplegen.

 • In CoZo vindt u uw medische beelden en vaccinatiegegevens.
 • U kunt er uw afspraken met uw zorgverleners raadplegen.
 • U kunt ook uw arts de toegang vragen tot bepaalde onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld van een bloedonderzoek. Sommige resultaten zijn pas zichtbaar nadat u een gesprek gehad heeft met uw arts.


U kan via onderstaande link inloggen mits inlezen van de identiteitskaart. 

https://www.cozo.be